Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขอเชิญสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว)

     จังหวัดกำแพงเพชร โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์(พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว)โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยว ณ วัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร และวัดเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
      กำหนดยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานพระพุทธศษสนาจังหวัดกำแพงเพชร
      และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐น. เป็นต้นไป
      ผู้สนใจ ติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร ๐๕๕ ๗๐๕ ๑๗๗-๙ ในวันเวลาราชการ