Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

     สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รับโอนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญงาน เข้ารับเป็นข้าราชการสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานสายงานการเงินและบัญชี ดำรงตำแหน่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์ราชการจังหวัดกำแพงเพชร ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โทรศัพท์ ๐๕๕ ๗๐๕๑๗๗-๙