Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

พิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๒๙น. จังหวัดกำแพงเพชร คณะสงฆ์จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ได้จัดพิธีสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ วัดคูยาง ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และหัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก