ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
โครงการสร้างวัดสังฆานุภาพ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย นายพงษ์ฤทธิ์ พลับผล   
วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2011 เวลา 13:38

       โครงการ สร้างวัดสังฆานุภาพ (พุทธอุทยานประวัติศาสตร์) จังหวัดกำแพงเพชร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ แม่กองบาลีสนามหลวง เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมของกระทรวงมหาดไทย เป็นโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓  และพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

LAST_UPDATED2
 

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document