Get Adobe Flash player

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

งานฉลอง สมณศักดิ์พัดยศ (ตำแหน่งฐานานุกรม) ของเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์ ที่พระครูวินัยธร

งานแสดงมุทิตาจิตท่านพระครูบาวิชัย อภิฐาโน จัดงานฉลอง สมณศักดิ์พัดยศ (ตำแหน่งฐานานุกรม)ของเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์              ที่พระครูวินัยธร  ณ วัดป่าธรรมธารา (ธ) บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ศิษยานุศิษย์ วัดป่าธรรมธารา (ธ)  แสดงมุทิตาจิตท่านพระครูบาวิชัย อภิฐาโน จัดงานฉลอง สมณศักดิ์พัดยศ (ตำแหน่งฐานานุกรม)               ของเจ้าประคุณสมเด็จมหาวีระวงศ์  ที่พระครูวินัยธร ณ วัดป่าธรรมธารา (ธ) บ้านเขาน้ำอุ่น ตำบลหินดาต อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร  โดยยมี พระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-พิจิตร-กำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายจุลพันธ์ ทับทิม นายกองค์การบริหารส่งนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายสุพร แผ่แสงจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร เป็นคณะประธานในงานแสดงมุทิตาจิตฉลองสมณศักดิ์พัดยศ

 

 

 

พระครูบาวิชัย อภิฐาโน

 

บริเวณวัดป่าธรรมธารา (ธ)

 

ศาลาการเปรียญ

 

 

นายกจุลพันธ์ ทับทิม รับมอบพระบูชา จากพระครูบาวิชัย  อภิฐาโน

 

 

พระราชสารโมลี เจ้าคณะจ้งหวัดตาก-อุตรดิตถ์-พิษณุโลก-พิจิตร-กำแพงเพชรประธานฝ่ายสงฆ์

 

นายกจุลพันธ์ ทับทิม อ่านตราตั้งสมณศักดิ์

 

ศรัทธาศิษยานุศิษย์ วัดป่าธรรมธารา (ธ)

  
 

 

พัดยศและตราตั้งสมณศักดิ์

  
  
  
  
  

 

พระสังฆาธิการ แสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูบาวิชัย อภิฐาโน

 

พระสังฆาธิการ แสดงมุทิตาจิตแด่ พระครูบาวิชัย อภิฐาโน

  

 

ศรัทธาศิษยานุศิษย์

 

ประชาชนเข้าร่วมงาน