JA slide show
 
ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่จะฝังลูกนิมิต
วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2014 เวลา 09:25

         นายบุญเรือง  แตงก่อ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดที่จะมีพิธีฝังลูกนิต เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗  ตรวจเยี่ยมวัดถนนน้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมการการพัฒนาวัดปราสาทเป็นแหล่งท่องเทียว
วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม 2014 เวลา 05:39

         นายสุรพล วานิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เล็งเห็นความสำคัญ  โบราณสถานของวัดปราสาท  บ้านโคนใต้  หมู่ที่ ๒ ตำบลคณฑี  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร มอบให้นายบุญเรือง  แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร  จัดทำแผนเพื่อพัฒนาวัดปราสาท  เป็นวัดแหล่งท่องเที่ยว  ของจังหวัดกำแพงเพชรเพชร  โดยใช้งบประมาณของจังหวัด  จำนวน  ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 
ตรวจสอบพื้นท่ีกรณีคนร้ายบุกปล้นวัดเทพนคร
วันจันทร์ที่ 08 ธันวาคม 2014 เวลา 08:41

     นายบุญเรือง  แตงก่อ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ได้ลงตรวจสอบพื้นท่ีคนร้ายปล้นชิงทรัพย์วัดเทพนคร มีคนร้าย ๔ คน ใช้อาวุธไม่ทราบว่าอาวุธอะไร จี้พระ ๒ รูป กวาดเอาทรัพย์สิน เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท และพระเครื่องอีกจำนวนหนึ่่งประมานค่ามิได้ มีกล้องวงจรปิด บันทึกภาพคนร้ายไวได้ เมื่อวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๗

 
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ
วันพุธที่ 03 ธันวาคม 2014 เวลา 03:13

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี และพลังของแผ่นดิน

 
พ.ศ.จ.กำแพงเพชรยินดีต้อนรับ ผอ.บุญเรือง แตงก่อ
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษจิกายน 2014 เวลา 07:53

     ยินดีต้อนรับ ผอ.บุญเรือง  แตงก่อ คนเหล็กแห่งเมืองสองแคว คนแกร่งแห่งเมืองชากังราว

เดินทางถึงกำแพงเพชร ๒๐ พย. ๕๗ เวลา ๑๑.๕๙ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
หมู่บ้านรักษาศีล ๕ จังหวัดกำแพงเพชร
วันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2014 เวลา 03:51

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" จังหวัดกำแพงเพชร

รายงานผลการขับเคลื่อน

อ่านเพิ่มเติม...
 
งานพระศพสมเด็จญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
วันพุธที่ 30 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:05

    จังหวัดกำแพงเพชร และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคม มูลนิธิ และประชาชน ร่วมถวายสักการะ และเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ตั้งแต่บัดนี้จนกระทั้งถึงวันพระราชทานเพลิงพระศพฯ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำนักงานอำนวยการบำเพ็ญกุศล พระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  คณะแดงบวร วัดบวรนิเวชวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวช เขตพระนคร กรุงเทพมหานครฯ ๑๐๒๐๐๐ โทร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๕๗๘ เว็บไซต์ : www.watbowon.com อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
ศูนย์ฮอตไลน์
วันอังคารที่ 29 กรกฏาคม 2014 เวลา 07:08

ศูนย์ฮอตไลน์

แจ้งภัยทางพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

สำนักงานที่ตั้ง

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร

ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร

ตำบลหนองปลิง         อำเภอเมืองกำแพงเพชร

จังหวัดกำแพงเพชร     ๖๒๐๐๐

โทรศัพท์                  ๐๕๕ – ๗๐๕-๑๗๗-๙

โทรสาร                   ๐๕๕ – ๗๐๕-๑๗๘

E-Mail                    อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Website                 http://kpt.onab.go.th/

 
พิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร
วันจันทร์ที่ 28 กรกฏาคม 2014 เวลา 02:31

    จัวหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๒ พรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗  โดยนางฉัตรพร  ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรประธานในพิธีนำข้าราชการ อัยการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร ต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยอย่างอเนกอนันต์  เมื่อวันท่ี ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๕๙ น. ณ ศูนย์ราชการศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร 

 
ประชุมโครงการหมู่บ้านศีลห้า จังหวัดกำแพงเพชร
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฏาคม 2014 เวลา 03:01

   การประชุม "โครงการสร้างความปองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล ๕ "  จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร พระราชสารโมลี เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร - พิจิตร (ธ) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส คณะสงฆ์กำแพงเพชร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม เมื่อวันท่ี ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ณ วัดคูยาง พระอารามหลวง

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้47
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้194
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1508
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1304
mod_vvisit_counterเดือนนี้3867
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8486
mod_vvisit_counterมีผู้เข้าชมทั้งหมด1321912

We have: 3 guests, 2 bots online
IP ของคุณ: 54.234.141.47
Today: ธ.ค. 20, 2014

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะสงฆ์


พระธรรมภาณพิลาส
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพระราชสารโมลี
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธ)

ผู้บริหาร

นายกิจจา  นวลสุวรรณ์
ผอ.พศจ.กำแพงเพชร
055-705177-9

วีดีโอแนะนำจังหวัด

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(ธ)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชวัดคูยาง พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
๐๒๗ ถ.ราชดำเนิน ซ.๓  ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑


 

วัดหนองปลิง
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒


 

วัดเด่นสะเด่า
วัดเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑ (ธ)วัดป่าธรรมธารา
วัดป่าธรรมธารม ต.หินคาต อ.ปางศิลาทอง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒(ธ)


แนวข้อสอบธรรมศึกษา