JA slide show
 
ผิดพลาด
  • XML Parsing Error at 1:1223. Error 23: EntityRef: expecting ';'
Home
โครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการและอบรมไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด
วันอังคารที่ 01 เมษายน 2014 เวลา 03:03

           นายกิจจา  นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการถวายความรู้พระสังฆาธิการและอบรมไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด ประจำปี ๒๕๕๗  โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  เมือวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ วัดบ่อสามแสน หมู่ท่ี ๖ ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระครูวชิรธรรมสถิต วัดบ่อทอง
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:40

       พระธรรมภาณพิลาส เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประทานฝ่ายสงฆ์ และนายกิจจา  นงลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาสจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  พระครูวชิรธรรมสถิต เจ้าอาวาสวัดบ่อทอง หมู่ที่ ๘  ตำบลวังแขม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๖.๐๐ น. 

อ่านเพิ่มเติม...
 
นางครีสตี้ เคนนีี่ย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ตรวจเยียมชมจังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 04:28

                 เอกอัครราชทูตครีสตี้  เคนนี่ย์ เอกอัตรราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ตรวจเยี่ยม หน่วยวิจัยไวรัสวิทยา-กำแพงเพชร และเยียมชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เมืองมรดกโลก เมื่อวันอังคารท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีนายสุรพล วาณิชเสนี ผู้ว่่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และนายกิจจา นวลสุวรรณ์ ให้การต้อนรับ

 
พิธีเปิดงาน นพพระเล่นเพลงและงานกาชาดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:30

       นานยสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ประธานในพิธีเปิดงาน  นพพระเล่นเพลงและงาานกาชาดกำแพงเพชร มีขบวนแห่พระมหาธรรมราชาลิไท สักการะตันศรีมหาโพธิ์ ณ วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง โดยมีนายกิจจา  นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าท่ี่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมพิธี  เมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา  ๑๘.๐๐ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานนพพระเล่นเพลง และงานกาชาด ปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:57

         นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากวัดพระบรมธาตุ  พระอารามหลวง  ต.นครชุม  ไปยังลานโพธิ์  ในงานนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดกำแพงเพชร หน้าที่ว่าการอำเมืองกำแพงเพชร  โดยมีนายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ร่วมพิธี  เมื่อ  วันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗  เวลา ๐๙.๓๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราช งานนพพระเล่นเพลงและงานกาชาดกำแพงเพชร ปี ๒๕๕๗
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 02:37

        นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีบวงสรวงกษัตริยาธิราช ณ วัดพระแก้ว อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร  เมืองมรดโลก โดยมีนายกิจจา  นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  เข้าร่วมพิธี  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๗.๑๙  น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชาสัมพันธ์ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง งานนพพระเล่นเพลง และงานกาชาด ๑๔-๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ 07 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 03:38

    นายกิจจา นวลสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร จัดแถลงข่าว การตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  เนื่องในงานนพพระเล่นเพลง  และงานกาชาดจังหวัดกำแพงเพชร  เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๖.๐๐ น.

อ่านเพิ่มเติม...
 
ผูกพัทธสีมา ตัดหวายผังลูกนิมิ วัดทุ่งน้ำตก
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 07:25

    เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗ วัดทุ่งน้ำตก ตำบลหนองหัววัว อำเภอพรานกระต่าย  จังหวัดกำแพงเพชร  จัดพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวาย ฝังลูกนิมิต  โดยมีพระธรรมภาณพิลาส เจ้าอาวาสวัดคูยาง พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ ดร.คนึง  ไทยประสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดกำแพงเพชร ๔ สมัย  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  และอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าพระราชทานวิสุงคามสีมาวัดทุ่งน้ำตก  นายกิจจา นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  มอบให้นายวชิรกรณ์  วันนู นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  อำนวยความสดวก

อ่านเพิ่มเติม...
 
มอบของรางวัล มัจฉากาชาด
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:58

    นายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนาวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  มอบของรางวัลมัจฉากาชาต ในวันร่วมใจช่วยการชาด  เมื่อวันที่ ๒๗  มกราคม ๒๕๕๗ โทรทัศน์  ขนาด ๓๖ นิ้ว  จอแบบ ๑ เครื่อง พัดลมตั้งโต๊ะ  ๒  เครื่อง

อ่านเพิ่มเติม...
 
เยี่ยมชม วัดปราสาท
วันอังคารที่ 04 กุมภาพันธ์ 2014 เวลา 06:31

      นายสุรพล  วาณิชเสนี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมเหล่าการชาติ ข้าราชการ พ่อค้า นิสิตนักศึกษา  ประชาชน  เยี้ยมชมวัดปราสาท  โดยมี นายกิจจา  นวลสุวรรณ์  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร  ให้การต้อนรับ  เมือวันที่ ๒๔  มกราคม ๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้65
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้820
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้4737
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว6754
mod_vvisit_counterเดือนนี้16492
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15368
mod_vvisit_counterมีผู้เข้าชมทั้งหมด1234523

We have: 15 guests online
IP ของคุณ: 67.202.56.112
Today: เม.ย. 19, 2014

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 69 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

คณะสงฆ์


พระธรรมภาณพิลาส
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชรพระราชสารโมลี
เจ้าคณะจังหวัดกำแพงเพชร-พิจิตร(ธ)

ผู้บริหาร

นายกิจจา  นวลสุวรรณ์
ผอ.พศจ.กำแพงเพชร
055-705177-9

วีดีโอแนะนำจังหวัด

วีดีโอธรรมะ

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓ ต.นครชุม อ.เมืองกำแพงเพชรวัดนาควัชรโสภณ พระอารามหลวง(ธ)
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
ม.๓  ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชวัดคูยาง พระอารามหลวง
เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี
๐๒๗ ถ.ราชดำเนิน ซ.๓  ต.ในเมือง อ.เมืองกำแพงเพชร

แนะนำสถานที่ปฎิบัติธรรม

วัดไทรงาม
วัดไทรงาม ต.ไทรงาม อ.ไทรงาม  
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑


 

วัดหนองปลิง
วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
เป็นสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒


วัดเด่นสะเด่า
วัดเด่นสะเดา ต.คลองขลุง อ.คลองขลุง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๑ (ธ)วัดป่าธรรมธารา
วัดป่าธรรมธารม ต.หินคาต อ.ปางศิลาทอง
เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชร แห่งที่ ๒(ธ)


แนวข้อสอบธรรมศึกษา